Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji

 


Wyszukaj na stronie
Kategorie

Zamówienie

Zamówienie

PRZEPROWADZENIE TRANSAKCJI:

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.alfanarzedzia.pl można dokonywać poprzez:

- strony internetowe sklepu www.alfanarzedzia.pl - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu

- telefonicznie - dzwoniąc pod numer 17 8642361  od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.

- mailem - pod adresem: sklep@alfanarzedzia.pl, alfanarzedzia@gmail.com

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Po potwierdzeniu elektronicznym zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną

4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres sklep@alfanarzedzia.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Dokument należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, www.alfanarzedzia.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Hurtownia Alfa Spółka z o.o. zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres Hurtownia Alfa Spółka z o.o.
5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

PŁATNOŚCI:

1. W sklepie www.alfanarzedzia.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Hurtownia Alfa Spółka z o.o. Bank Spółdzielczy w Tyczynie nr PL 91 9164 0008 2001 0006 9179 0001. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta www.alfanarzedzia.pl.

Płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez handlowca sklepu www.alfanarzedzia.pl

Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych osobiście w siedzibie firmy. Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

 
 
projekt i realizacja: BigCom