Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji

 


Wyszukaj na stronie
Kategorie

Regulamin

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.alfanarzedzia.pl, jest prowadzony przez
Hurtownia Alfa Spó
łka z o.o.. z siedzibą w Tyczynie, ul.Laurowa 22, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000248961, NIP: 813-34-29-835, REGON: 180089842 prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną towarów z branż:materiały ścierne, narzędzia, elektronarzędzia, piły, tarcze i inne.

2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.alfanarzedzia.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.alfanarzedzia.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.alfanarzedzia.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

PRZEPROWADZENIE TRANSAKCJI:

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.alfanarzedzia.pl można dokonywać poprzez:

strony internetowe sklepu www.alfanarzedzia.pl - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu

telefonicznie - dzwoniąc pod numer 17 8642361 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.

mailem - pod adresem: sklep@alfanarzedzia.pl, alfanarzedzia@gmail.com

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Po potwierdzeniu elektronicznym zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną

4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres sklep@alfanarzedzia.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Dokument należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, www.alfanarzedzia.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Hurtownia Alfa Spółka z o.o. zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres Hurtownia Alfa Spółka z o.o.


5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

PŁATNOŚCI:

1. W sklepie www.alfanarzedzia.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Hurtownia Alfa Spółka z o.o. Bank Spółdzielczy w Tyczynie nr PL 91 9164 0008 2001 0006 9179 0001. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta www.alfanarzedzia.pl.

Płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez handlowca sklepu www.alfanarzedzia.pl

Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych osobiście w siedzibie firmy. Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

DOSTAWA:

1. Wysyłka produktów zakupionych na stronach internetowych sklepu www.alfanarzedzia.pl następuje do 7 dni roboczych po zaksięgowaniu kwoty na koncie Hurtownia Alfa Sp. z o.o. Sklep internetowy www.alfanarzedzia.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez obsługę sklepu internetowego www.alfanarzedzia.pl.

2. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z firmą kurierską DPD. Sklep internetowy www.alfanarzedzia.pl zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej lub wysyłki Pocztą, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie lub oddziale firmy Hurtownia Alfa Spółka z o.o.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokłu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie www.alfanarzedzia.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.

7. Koszt dostawy towaru dla przesyłek kurierskich Pocztą Polską jest według cennika poczty dostępny pod adresem http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm

8. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.

GWARANCJA I SERWIS:

1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.alfanarzedzia.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju przedmiotu oraz producenta.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Hurtownia Alfa Spółka z o.o..

2. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.

3. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego www.alfanarzedzia.pl.

4. Hurtownia Alfa Spółka z o.o. ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

5. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Hurtownia Alfa Spółka z o.o. jest Pan Krzysztof Kawalec.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym www.alfanarzedzia.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres Hurtownia Alfa Sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.alfanarzedzia.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Hurtownia Alfa Spółka z o.o.. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

5. www.alfanarzedzia.pl informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Hurtownia Alfa Spółka z o.o.. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

8. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.alfanarzedzia.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

9. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w witrynie sklepu www.alfanarzedzia.pl treści o charakterze bezprawnym.

 
 
projekt i realizacja: BigCom